حاجی دوغی

از قصه‌ی ما

حسین سراجان : متولد 1303 در شهر اصفهان. در جنگ آذربایجان دوران سربازی اش را گذرانده و حوادثش را از نزدیک دیده است. سال 42 همراه بازاریان اهواز به دیدار امام می رود. عضو هیئت امنای جلسات علما و اصناف، اعیاد و وفیات و انجمن دانشوران بوده است.پشتیبانی بسیاری از تظاهرات ها انقلاب داشته است. در دوران جنگ کمک های مردم را از سراسر شهر اهواز جمع می کرده و به همراه دوستانش مستقیم به جبهه می رفته و توزیع می کرده است. بعد از جنگ تاکنون هر جمعه به مناطق مرزی می رود و هدیه های مردمی را به دست مرزداران می رساند. هر هفته هم یک بشکه دوغ می برد که بین بچه های مرزبانی به حاجی دوغی معروف شده است.

=منابع

مصاحبه کننده: علی هاجری مصاحبه شونده: حسین سراجان شهرستان: اهواز