جواد محتاجعلی، نوجوان مبارز

از قصه‌ی ما

معرفی

جواد محتاجعلی خلف باغی فرزند جلال 17 تیرماه 1340 به دنیا آمد.

جواد محتاجعلی

بعد از گذراندن دوران ابتدایی در کنار ادامه تحصیل به حرفه‌ی صاف‌کاری روی آورد. در همین ایام پایش به مبارزات انقلابی باز شد. به طوری که وقتی دانش‌آموز سال چهارم متوسطه در رشته‌ی اقتصاد بود از نوجوانان انقلابی یزدی به حساب می‌آمد و در اکثر تظاهرات‌های اعتراض‌آمیز یزد حاضر می‌شد. شور و هیجان انقلابی او زبان زد عام و خاص بود به گونه‌ای که در بیشتر فعالیت‌های پر خطر انقلابی همچون پخش اعلامیه نقش فعالی داشت. جواد محتاجعلی در تظاهرات هشتم آبان ماه 1357 که مردم چند بانک را آتش زدند حاضر بود و در حادثه‌ی آتش سوزی بانک صادرات به درجه‌ی رفیع شهادت نائل شد.

منبع

آرشیو دفتر تاریخ شفاهی یزد