جهادگر گروه جهادی شهید فخری زاده

از قصه‌ی ما

یاسین منصوری جهادگر شهید فخری زاده این گروه از سال 98 شکل گرفته است.در حیطه کمک معیشتی - تهیه جهیزیه وسبد ارزاق فعال بوده اند.با شروع کرونا مانند دیگر گروه های جهادی وارد خدمات جهادی کرونایی شده اند.بعد از شهادت شهید فخری زاده خدمات گروه به سمت خدمات آموزشی سوق داده شده است.'جذب دانش آموزان در این گروها با 4 زمینه فعالیتی اعم از مباحث معنویی (برگزاری کلاسهای عقیدتی مذهبی)بحث مهارت(کلاسهای کامپیوتر -فتوشاپ و زبان)بحث جسمی(باشگاه فوتبال و باشگاههای رزمی)ومباحث علمی (از پایه تحصیلی 7تا12 و الویت گروه پایه تحصیلی 9 میباشد.برای ورود به تیزهوشان و پایه 12 برای ورود به دانشگاه' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران