جهادگر و پرستار گروه جهادی هیئت روضه الزهرا

از قصه‌ی ما

زینب آیت 'کارشناس امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی و پرستار که در گروه جهادی هیئت روضه الزهرا' مشغول خدمت رسانی میباشند.پشتیبانی در مناطق زلزله زده و سیل خیز یکی از کارهای این گروه جهادی است.در زلزله کرمانشاه در حیطه لوازم بهداشتی - معیشتی و البسه،جمع آوری و بسته بندی وتوزیع درآن مناطق مشغول خدمت هستند.در ایام کرونا با دوخت ماسک و گان در کارگاه سماء با 120 عضو ثابت مشغول همکاری بوده اند [۱]

  1. شبکه دو - مجموعه دست در دست - جهادگران