جهادگر قرارگاه جهادی رویش های انقلاب اسلامی

از قصه‌ی ما

امیر حسین حیدری کارشناس اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.فعالیتشان از سال 92 شروع شده است.در تمام روزهای کرونایی خدمات رسانی تمام عیار داشته اند'با شروع واکسیناسیون خدمات جهادی طرح خانه به خانه در منازل' را داشته اند.تاسیس مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در سفارت سابق آمریکا به مدت یکماه جز فعالیتهای گروه بوده است.حدود 200 نفرعضو دراردوهای جهادی و بالغ بر 100 عضوثابت خدمات جهادی را در گروه دارند.بعد از کرونا 'بطور مستمر یک منطقه در تهران و یک منطقه خارج از تهران بعنوان جامعه هدف برای پوشش خدمات پزشکی و بهداشتی در دست خدمت رسانی دارند. ' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران