جهادگر خیریه چسب زخم

از قصه‌ی ما

سیما کریمی با آشنایی یک دوست نویسنده و با پیشنهاد این که همراه توزیع سبد ارزاق کتاب هم توزیع شود کارشان شکل گرفته است.و با توجه به رده های سنی و علایق آنها کتابها تهیه و توزیع شده است.این روند ادامه داشته تا زمانیکه تصمیم میگیرند بجای خرید کتاب یک کتابخانه سیار راه اندازی کنند و کتاب امانت بدهند 'از طریق فضای مجازی پویش جمع آوری کتاب را راه اندازی کرده اند و توانسته اند یک کتابخانه سیار برای اقشار کم برخوردار ومناطق محروم ساماندهی کنند.' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران