جهادگر(فعال مهرواره محله همدل)

از قصه‌ی ما

علیرضا شعبانی سال 88 شروع به کار کرده اند 'در ابتدا فعالیتشان مسجد محور بوده است.' 'در حیطه آموزشی وکمک درسی فعال بوده اند.'با پیشنهاد سازمان تبلیغات به محله همدل تصمیم میگیرند فعالیت های گسترده تر ومتمرکزتری در سطح شهر وکشور معرفی کنند'.در حیطه فعالیت های فرهنگی-مذهبی مجموعه رقیه خاتون را راه اندازی کرده اند.'ایستگاه غربالگری وکارگاههای ماسک و لوازم بهداشتی در ایام کرونا- کارگاههای تولید قارچ که با وام کم درصد و پیگیری وپشتیبانی مهرواره شروع به کار مجدد کرده-کارخانه گلاب گیری با کمک دیگر نهادها و مهرواره شروع به کار کرده است از جمله فعالیت های جهادی این گروه بوده است. آبرسانی به روستاهای محروم شهر خودشان از دیگر خدماتشان میباشد. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران