جهادگران نوجوان کاشان

از قصه‌ی ما

جهادگران نوجوانان جهاد سازندگی کاشان در دوران دفاع مقدس اکثر قریب به اتفاق سنگرسازانشان در رده سنی نوجوانان بودند. نوجوانانی که در خط مقدم و در برابر تیر و گلوله جانشان را سد می‌کردند.