جهادگران معبری به آسمان

از قصه‌ی ما

مصطفی صادق نیا 'هیئت امین الزهرا امام زاده علی شهرستان اسلامشهر با مسئولیت شهید حاج محمود شفیعی گروه جهادی را ثبت کردند' با نام گروه جهادی معبری به آسمان این گروه 175 پروژه عمرانی در سیستان و خارج از شهرستان - 35 پروژه در خود شهر اسلامشهر را به اتمام رساندند . در فضای خیریه -کار فرهنگی و اجتماعی - تهیه جهیزیه بصورت مستمر گروه جهادی در حال خدمت رسانی بوده است. [۱]

  1. شبکه سه– مجموعه خط شکن – جهادگران