تولید کننده قارچ و فرآورده های آن

از قصه‌ی ما

سطح زیر کشت قارچ در ایران 650 هکتار است که مقدار قارچ تولید شده 150 هزار تن در سال است با این حساب متوسط تولید شده 30 تن در سال است اما جناب محمدرضا قشقاویی که از سال 92 فعالیتشان را در این عرصه شروع کرده اند توانسته '320 تن در هر هکتار که نزدیک به رکورد جهانی این محصول می باشد' را تولید کند.'رمز موفقیتشان را بکارگیری متدهای علمی جهانی و سرمایه انسانی پایه و متعهد به کار میدانند'.یکی از مشکلات این تولید ماندگاری پایین این محصول که برای این کار خط تولید 'ترشی و مربا قارچ' را راه اندازی کرده اند. [۱]

  1. شبکه یک - رکودداران کارآفرینی