تولید کننده عرقیات گیاهی

از قصه‌ی ما

تولیدکنندگان عرقیجات در ایران بطور متوسط هر سال 105 تن محصول تولید می کنند.که آقای مرتضی احمدیان توانسته هر سال 120 تن عرقیات تولید کنند.و جز رکودداران این محصول در کشور محسوب می شوند.با 'اختراع دستگاهی که بدون هیچ نگهدارنده ای برای اولین بار در سطح دنیا گیاه را پاستوریزه میکنند'' و این رکوردی است که توانسته اند به آن دست پیدا کنند. از سال 84 وارد عرصه تولید شده اند، و 'رمز موفقیت خود را در تلاش و پشتکار خانوادگی میدانند.'در این مجموعه 48 نفر بطور مستقیم و 300 نفر بطور غیر مستقیم مشغول به کار هستند. [۱]

  1. شبکه یک - رکوداران کارآفرین