تولید کننده برنج رنگی

از قصه‌ی ما

برنج رنگی محصولی است جدید که مدت 5سال است در کشور تولید می شود.متوسط این محصول حدود 4تن در هر هکتار است. محمد تقی کربلایی آقا ملکی که از پیشگامان برنج رنگی در ایران می باشد توانسته با تولید و برداشت 5تن در هکتار رکودار این محصول باشد.'رمز موفقیتشان را توکل به خدا-رضایت پدرو مادر و عشق و علاقه به کارشان میداند'.ایشان 'عضو مرکز تحقیقات برنج ایران' میباشند. بعد از 'تحقیق و تفحص در کاشت و برداشت برنجهای رنگی در کشورهای هند و مالزی' سعی در تولید هرچه انبوه تر این محصول دارد تا هم بتواند راه صادرات این محصول را برای کشور باز کند و هم بازار داخلی را با این برنج آشنا کند. [۱]

  1. شبکه یک - رکوداران کارآفرین