تولیدکننده خوراک دام و طیور

از قصه‌ی ما

در حال حاضر650 واحد تولیدی فعال در کشورمشغول تولید در این عرصه می باشند.که سالانه 11میلیون تن تولید دارندو متوسط تولید هر کدام حدود 17 هزار تن می باشد.اما جناب دبیر رضایی توانسته با همت بلند و تکیه بر علم و تکنولوژی روز با 'تولید 44هزار تن در این زمینه رکودداراین اشتغالزایی باشد.'از سال 84 فعالیتشان را با 'سرمایه اندک و همت بسیار' شروع کرده و 'تجربیات خودرا با آموزش مجانی در اختیارجوانان امروز قرار می دهند.' [۱]

  1. شبکه یک - رکودداران کارآفرینی