تهرانی‌ها لباس «کِردآباد» را تن می‌زنند

از قصه‌ی ما

تهرانی‌ها لباس «کِردآباد» را تن می‌زنند

تهران و عراق مهمترین بازار تولیدات کردآباد

57912856.jpg

کرد آباد روستایی با ۲۳۰ واحد تولیدی

روستای کردآباد کبودراهنگ پایلوت اشتغالزایی روستایی

«کِردآباد»روستای نمونه اقتصاد مقاومتی/خانه‌هایی که کارگاه شده‌اند

کِردآباد، لتگاه، زاغه، دستجرد و دهنو آورزمان از جمله روستاهای بدون بیکار استان همدان هستند که بیکاری را به زانو درآورده و مردمانش همگی مشغول به کار بوده و مهاجرت معکوس را موجب شده‌اند.

روستای کردآباد با وجود 125 کارگاه تولید لباس یک بیکار هم ندارد کردآباد از روستاهای استان همدان است که براساس سرشماری سال 90، 2350 نفر جمعیت دارد جوانان این روستا با ایجاد واحدهای تولیدی پوشاک در کنار کشاورزی و دامداری اوغات فراغت همه اهالی را پر کرده اند.

در این روستا هیچ کس بیکار نیست حتی از روستاهای اطراف هم برای کارآموزی و کار به این روستا می آیند این وضعیت در حالی است سال های قبل مردم روستا به علت کمبود آب و کاهش شدید میزان تولیدات کشاورزی و در نتیجه بیکاری و فقر، به شهرها و مناطق دیگر مهاجرت می کردند.

روستای کردآباد یکی از روستاهای موفق در امر تولید و ایجاد اشتغال است و به عنوان پایلوت اشتغال کشور محسوب می شود بسیاری از روستاهای دیگر شهرستان خوشبختانه دست به دست هم داده اند و کارآفرینی و ایجاد اشتغال کرده اند و در حال حاضر خیاطی، قالی بافی، پرورش قارچ، ورمی کمپوست، چرم دوزی و بسیاری دیگر از مشاغل که جوانان مشغول به کار هستند در سطح روستاهای شهرستان فعال است.

139302061217169702608764.jpg


منابع

روستای کردآباد کبودراهنگ پایلوت اشتغالزایی روستایی تهرانی‌ها لباس «کِردآباد» را تن می‌زنند کرد آباد روستایی با ۲۳۰ واحد تولیدی