ترور سرگرد کازرونی توسط گروه حدید

از قصه‌ی ما

در سال 57 ترور استاندار همدان و سرگرد ˈکازرونیˈ توسط گروه ˈحدیدˈ باعث شد تا مسوولان به یک عقب نشینی عمده دست بزنند و جو امنیتی شهر شکسته شود. پس از قیام امام خمینی (ره) در 15 خرداد سال 1342، یکی از نخستین مناطقی که شاه در واکنش به این قیام سخنرانی کرد، همدان بود.

تیمسار من عمامه ام سفید است و زود لک بر می دارد

بر اساس اسناد ساواک، برخی از همدانی ها مانند ˈسید کاظم حجازیˈ و دیگران طرح ترور وی را ریخته بودند که با تغییر برنامه سفر شاه لغو شد، و پس از این برنامه بیشتر انقلابیون همدان مانند آقای اکرمی و مشتاق دستگیر شدند. پیش از آمدن شاه به همدان، حکومت، تیمسار قلع بیگی که فردی اهل علم بود را به همدان فرستاد تا روحانیان بویژه آقای آخوند را مجاب کند که از شاه استقبال کنند، ولی مرحوم آقای آخوند فرموده بودند ˈتیمسار من عمامه ام سفید است و زود لک بر می دارد.ˈ

جاده اصلی در دست نهضت اسلامی بود و بقیه احزاب ودسته جات در حاشیه حضور داشتند و فرهنگیان همدان از جمله ˈعلی آقا محمدیˈ، و ˈسید محمود اکرمیˈ در بسط جلسات نقد و بررسی و دعوت از عناصر شناخته شده به شهر، برای سخنرانی فعالیت چشمگیری داشتند.

جرقه های اولیه انقلاب در همدان

تاریخ شهادت حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام(ره) از جرقه های اولیه انقلاب در همدان بود و در مریانج به همت فردی به نام ˈیارمحمدیˈ مجلس ختمی برگزار شد و قرار بود در مسجد جامع همدان نیز آیینی برگزار شود، اما شهربانی تعهد آقای آخوند را طلب کرد، که وی زیر بار نرفت.

رحلت آقای آخوند جرقه اصلی حرکت مردمی همدان

جرقه اصلی حرکت مردمی را رحلت آقای آخوند بود و در این آیین برای نخستین بار بود که در همدان شعار مرگ بر شاه داده شد، و در آیین تشییع جنازه وی، همه انقلابیون شرکت، و تمامی گروه ها فعال بودند؛ و آیین چهلم وی در برخی از شهرهای ایران چون نهاوند، تبریز، تهران، محلات و کاشان با سخنرانی شاگردان مرحوم آقای آخوند برگزار شد.

مدیریت رویدادهای همدان پس از رحلت آقای آخوند

مدیریت رویدادهای همدان پس از رحلت آقای آخوند بر عهده آیت الله مدنی بود و هر اتفاقی در همدان که روی می داد با وی هماهنگ می شد و پایین آوردن مجسمه شاه یکی از مهمترین این اقدامات بود.

ترور استاندار همدان و سرگرد ˈکازرونیˈ توسط گروه ˈحدیدˈ بسیار مهم بود. این اتفاق باعث شد تا مسوولان به یک عقب نشینی عمده دست بزنند و جو امنیتی شهر شکسته شود.

در جریان این اتفاقات تیپ زرهی همدان پیش تر به تهران اعزام شده بود، اما مردم همدان زیر نظر آیت الله مدنی، از پیوستن تیپ زرهی کرمانشاه به نظامیان پایتخت جلوگیری، و کنترل شهر و تامین امنیت آن را بر عهده گرفتند.

185488.jpg

منابع

ترور استاندار همدان توسط گروه "حدید" انقلاب اسلامی در همدان