ترازوی عدالت در مغازه چای فروشی

حاج کاظم کبیر صابر
حاج کاظم در حال محاسبه وزن پاکت چای

«فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره»... میگوید: «رعایت حق الناس از همینجا شروع میشود؛ اگر من این پاکت را روی ترازو نگذارم، مشتری چیزی نمیگوید اما خدا مرا می بینید...» برخی اوقات اینقدر که خیلی ساده از کنار حق الناس میگذریم، هستند افرادی که با کارهایشان درسی بزرگ به هر یک از ما دهند. شاید وجود این افراد به خاطر ماست تا شاید تلنگری بخوریم.

«حاج کاظم کبیر صابر» بزرگ مردیست که در بین بازاریان تبریزی به ترازوی عدالت معروف شده است و دقّت ترازوی‌اش وِرد زبان‌هاست. حاج کاظمِ تبریزی چای فروش است و در هنگام فروش به مشتریان وزن پاکت از آن کم می‌کند. یکی از مشتریان او میگوید: «وقتی ما مثلا به شیرینی فروشی میرویم، وزن شیرینی را با جعبه حساب میکنند و ما بهای آن را میپردازیم، اما حاج کاظم میگوید آیا انصاف است که چای را با وزن پاکت به شما بفروشم؟»

چهره برتر در سال 97

بعد از آنکه برنامه "فرمول یک" طی نظرسنجی 40 کاندیدای چهره برگزیده مردمی در سال 97 را انتخاب و به نظرسنجی گذاشت، حاج کاظم کبیر این چای فروش منصفِ تبریزی جزء ده چهره برگزیده مردمی انتخاب شده است.


محتوای بیشتر
مجموعه تصاویر 1 فیلم 1 فـیلم 2 فیلم خبری


منابع

«رزق حلال پیرمرد چای‌فروش». خبرگزاری مهر. 26 آذر 97

«چای فروش با انصاف تبریزی آقای کریم کَبِر». آپارات

«چای فروش عادل». آپارات

«چای فروشِ تبریز جزء ده چهره برتر مردمی سال 97». سبلان نیوز. 5 اسفند 97