تبعید امام به ترکیه و نامه آیت الله محلاتی

از قصه‌ی ما

پس از تبعید امام به ترکیه در جریان اعتراض به کاپیتولاسیون: آیت الله محلاتی نامه ای برای امام خمینی ارسال نمودند که متن آن بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم "وقال الذین کفروالرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا ٬ و اوحی الیهم ربهم لنهلکن الظالمین". (سوره ابراهیم ).

حضرت آیةالله آقای خمینی من این نامه را با جوشش خون در دل و جریان اشک از چشم به حضور شما می نویسم. ملاحظه مضمون این آیه شریفه و امثال آن که احساسات اهل ایمان را تحریک و دل را حیات تازه می بخشد و انطباقش بر جریان روز از یک طرف حزن انسان را تهییج و از طرفی روح را به اهتزاز میآورد، به هر حال موفقیتی که در پیروی انبیا و رسل الهی نصیب آن جناب شد و مواجه شدن بامثل این خطاب، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا از طرف معاندین دین را به شما تبریک عرض کرده و با اطمینان به اینکه حق پیروز است تعجیل در نصرت مسلمین و هلاک ظالمین راکه آیه شریفه بدان پایان می یابد وهمچنین مزید قوت و سلامتی حضرتت را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

شهر رجب 1384 بهاالدین محلاتی"