تاسیس کارگاه کوزه گری

از قصه‌ی ما

مریم رسولی وجلیل ادهمی 'زوج کارآفرینی که هردو کارشناس ارشد مدیریت' هستند.با ارائه عکس و فیلمهای کارگاه کوزه گری سنتی پدرشان درفضای مجازی ومعرفی این فضا بازخوردهای خوبی دریافت کردند وبا استقبال بی نظیری روبرو شده اند.همین مسئله باعث شد نگاه تخصصی تری به این حرفه و 'ارائه سبک جدیدی از کار کوزه گری' داشته باشند.تهیه و آمادسازی سفالهارا از کارگاههای کوزه گری زیر نظرشان با آقای ادهمی وپینه کاری و رنگ کاری همچنین ثبت سفارشات و ارسال آن توسط خانم رسولی انجام میشود.این کارگاه بطور متوسط 100 میلیون درآمد دارد که بالغ بر 15 تا 20 درصد آن سود است. [۱]

  1. شبکه یک - مجموعه امیدیه - کارآفرینی