بمباران تهران

از قصه‌ی ما

در ایام دهه شصت،بمباران تهران بخش زیادی از ساکنین تهران به استان های مجاور مسافرت میکردند. یکی از این خانواده ها به شهر فریدونکنار آمده بودند و جایی در شهر نداشتند و حتی خیلی اوقات در کنار دریا مستقر میشدند. پدربزرگ بنده این خانواده را پس از آشنایی، آنها را به خانه خودش در روستا دعوت میکند و مدت زیادی آن خانواده در همان خونه کوچک و شلوغ پدربزرگ بنده ساکن میشوند و حتی فرزندان این خانواده چندین سال در این روستا تحصیل میکنند که هریک در شرایط حاضر،قاضی و مهندس و... شده اند. [۱]

  1. آقای رضا کاردر