بعد از 34سال که آمد، مادرش فوت شد

شهيد حسن جنگجو متولد ۱۳۳۹ در تبریز است که به عنوان نیروی داوطلب در سال 59 عازم جبهه هاي جنگ ایران و عراق مي¬شود که در اسفند سال ۱۳۶۲ به هنگام شرکت در عملیات خیبر در سن 23 سالگي به شهادت مي¬رسد. پیکر شهيد جنگجو تا 34 سال مفقود بود و سرانجام در سال ۱۳۹۶ در مناطق عملیاتی شرق دجله در کشور عراق شناسایی شد و به زادگاه خود بازگشت.

10513416413196137175111184224212148248186236.jpg


آشنايي با شهيد چمران

حسن همان بار اولی که به جبهه اعزام شده بود بعد از گذراندن یک دوره ده روزه آمادگی دفاعی در مسجد سلیمان به گروه شهید چمران منتقل شده بود. به خاطر جثه ریزي که داشت اول به آشپزخانه رفته بود اما بعد از اینکه شهید چمران ایشان را دیده بود و با توانایی‌های رزمی اش و علاقه اش برای دفاع از کشور آشنا شده بود، با ضمانت خود چمران به خط مقدم راه پیدا کرده بود و در جنگ‌های نامنظم شرکت داشت. شهید چمران، حسن را مثل پسر خودش دوست داشت و به همه می‌گفت :« بو منیم بالامدی » یعنی این بچه من است. بعد از شهادت دکتر چمران هم حسن به لشکر عاشورا گردان امام حسین (ع) ملحق شد.

شهيد حسن جنگجو در کنار شهيد چمران


عمليات ها

او در عملیات‌های فتح المبین، والفجر ۴ و خیبر حضور داشت و در نهایت در سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر شهيد و مفقودالاثر شد. در پی شکست عملیات خیبر، زرمندگان ایرانی هنگام عقب‌نشینی به مواضع خود فرصت جمع‌آوری اجساد شهدا را که حسن هم در بین آن‌ها بود، نیافتند. هواپیماهای شناسایی نظامی ایران نگاره‌هایی از محل تجمع اجساد شهداي این عملیات تهیه کرده بودند. با این حال امکان تبادل اجساد در آن زمان میسر نشد.

فوت مادر شهيد در روز خاک سپاري

در نهايت پيکر شهيد حسن جنگجو در شهريور ماه سال 96 به ميهن بازگشت وخانواده خود مخصوصا مادر خود را از چشم انتظاري خارج کرد. اما نکته غم¬انگيز ماجرا اينجاست که مادر حسن پس از انتظار 34 ساله و ديدن پيکر فرزند شهيدش در همان روز خاکسپاري، دارفاني را وداع گفت تا به همراه فرزند شهيدش به ديدار حق بشتابد.

مادر شهيد جنگجو