با تلاش دانشجویان وام ازدواج افزایش می یابد

از قصه‌ی ما

تاسیس [مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت] به سال 90 برمی گشت و از رشته های مختلف نیز عضو داشت. هم اقتصاد و هم رشته های مختلف مهندسی. دو نفر از اعضای همین مرکز و دانشجویان همین دانشگاه، تحقیقات و پیگیری هایشان را متمرکز روی یک موضوع خاص از دی ماه سال 90 شروع کرده بودند. قبل تر نیز برای اصلاح نظام بانکی دغدغه و مطالعاتی داشتند و همین، زمینۀ ورودشان به آمار منابع قرض الحسنه و مصارف آن شد.

آغاز مطالعات

دانشجویان معتقد بودند که با توجه به میزان منابع قرض الحسنه در بانک های کشور این مبلغ می تواند به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند تا حداقل نیمی از هزینه های زوجین برای شروع زندگی تامین شود.

این مطالبه تخصصی با بررسی دقیق منابع قرض الحسنه از لابه لای آمارهای منتشر شده بانک مرکزی آغاز شد. نتایج بررسی ها نشان می داد ساما ندهی منابع و مصارف قرض الحسنه می تواند این افزایش را میسر کند. زیرا متاسفانه این منابع یا به تسهیلات بانکی با سود بالا تعلق می گرفت و یا توسط برخی بانک های متخلف به مدیران و کارمندان شان وام داده می شد. پیگیریها آغاز شد؛ از نامه نگاری با مجلس، مراجعه به مجلس و مصاحبه حضوری با نمایندگان تا نامه به بانک مرکزی و بیانیه و مطالباتی که در رسانه ها منتشر می شد. قبل از تصویب بودجه 94 در سال 93 گزارشی کارشناسی از مرکز مطالعات منتشر شد. چند روز بعد مرکز پژوهش های مجلس با توجه به گزارش دانشجوها، گزارشی آماده کرد.

جریان سازی


در تابستان سال 94 حدود سه نامه به بانک مرکزی داده شد و هر هفته و گاهی حتی روزانه نیز به نمایندگان مجلس پیامک زده و روی این مسئله تاکید می شد. بعد از مدتی کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای ترتیب داد و از دانشجویان دعوت کرد تا برای ارائه نظرات و توضیحات شان در جلسه حضور پیدا کنند. جریان سازی نیز بسیار اهمیت داشت و باعث همراهی مردم می شد. یادداشت های تحلیلی نسبت به خبرها و گزارشها نهایتا بدنه کارشناسی مجلس یعنی مرکز پژوهش های مجلس و بعد از آن نماینده ها را نیز با این موضوع همراه می کرد.

قبل از تصویب بودجه سال 95 مجددا نامه هایی به نمایندگان زده شد و پیشنهاد افزایش وام از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان توسط نمایندگان در مجلس پیگیری شد و نهایتا در تاریخ 28 فروردین 95 به تصویب رسید. پس از این اتفاق دانشجویان موضوع را رها نکردند. کمپینی در فضای مجازی برای رصد کار و چگونگی عمل به این قانون راه اندازی شد. چون در ابتدای تصویبِ این قانون بسیاری از بانک ها مخالفت می کردند و این، دانشجویان را از بازگشت به قبل نگران می کرد. لذا جریانی مردمی ایجاد

شد که در همان ابتدا حدود 4 هزار عضو داشت. مشکلات توسط مردم طرح و در کمپین منتشر می شد. تخلفات شامل تاخیر و تعلل و کوتاهی بانک ها به بانک مرکزی گزارش می شد تا این قانون در مسیر حل مشکل مردم هرچه کارآمدتر پیش برود.

نتیجه پیگیری ها

شاید دعاهای خیر، بدرقه این حرکت دانشجویی از سر دغدغه بود که تبدیل به جریانی ادام هدار شد تا گر ههای بیشتری را باز کند؛ افزایش مبلغ وام از سه میلیون به ده میلیون و بعدها از ده میلیون به 15 میلیون.در پیگیری های بعدی مبلغ وام ازدواج به 30 و در سال 99 به 50 میلیون تومان رسید.