بانو کارآفرینی با مسیری پر از رنج

از قصه‌ی ما

زهره یحیی جورشری 'سرپرست خانواده کارشان با شکستن قند و توزیع حبه قندها شروع میکنند.'طی یک فراخوانی از همسایه ها و دوستان برای این کار کمک میگیرند تا تعدادبیشتری کیسه قند برای توزیع آماده کنند از درآمد و سود حاصله کارشان با کمک کمیته امدا یک منزل تهیه میکنند وبعد از آن دریک کارخانه ماکارانی سازی مشغول میشوند طی ورشکستگی کارخانه و بیکاری مجدد ضایعات ماکارانی های باقی مانده را در بازار طیور و دامداری ها بفروش میرساند از سودی که بدست می آورد یک شرکت پخش مواد غذایی دایر میکند بعد از حادثه تصادف وآسیبی که میبینند به تهران میآیند آموزش دوخت کیف چرمی را از یکی از دوستان یاد میگیرند و بعد از آن با ایجاد کارگاه های دوخت کیف مشغول درآمدزایی میشوند 'در خود خطه شمال اکنون با 35 خیاط وتعدادی برش کار و راننده مشغول به کار هستند. یک کارگاه ضایعات سبدهای پلاستیکی نیز راه اندازی کرده اند و تعدادی نیرو کار در آنجا مشغول به کار کرده اند.' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین