بانو جهادگر گروه جهادی دستهای مهربانی

از قصه‌ی ما

سعیده کریمی جهادگر گروه جهادی دستهای مهربانی که در تهیه جهیزیه -هزینه های درمانی و رفاهی فعال هستند.'با مشارکت خیریه مهرو وفا توانسته اند کارگاه اشتغالزایی نامیک را راه اندازی کنند و تعدادی از خانمهای سرپرست خانوار مشغول به کار هستند' تولیداتشان مواد غذایی میباشد بعلت استقبال بالا عمده محصولات صادر نیز میشود. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران