بارکشی که مسجد ساخت

از قصه‌ی ما

در سال 1340 شمسی پیرمردی ساده و باایمان به نام حسن رضایی، معروف به خالو که در بازار کاشان بارکش بوده است زمینی را با درآمد کارگریش خریداری کرده و وقف مسجد می‌کند. یک روز خالو به اتفاق حاج محمدآقا رسولزاده از انقلابیون و بازاریان کاشان به بازار تهران می‌روند تا برای ساخت مسجد کمک مالی بگیرند و پول قابل توجهی جمع‌آوری می‌شود و این مسجد بنا می‌شود.

بعد از ساخت مسجد و نامگذاری به نام مسجد آیت‌الله یثربی، به درخواست خود مرحوم آیت‌الله یثربی دوباره نام مسجد را برگردانده و به نام مسجد خالو نامگذاری می‌کنند.

خالو در امامزاده سلطان صالح(ع) روستای کاغذی، نزدیک شهر ابوزیدآباد دفن است و اصالتاً هم اهل همانجاست.