ایلام؛ دژ مستحکم ایمان و مقاومت

از قصه‌ی ما

ماجرای اتفاق و حادثه بمباران ورزشگاه استان ایلام که باعث شهید شدن بازیکنان و داوران شد و همچنین شخصیت شهید هسته ای رضایی نژاد که القصه ایشونم ایلامی بودن. و پیوند زدن این دو سوژه با خاطرات هر دو حادثه میتواند محتوی بسیار مناسبی برای تولید اثر ایجاد کرد. همچنین اشاره به صحبت های حضرت آقا و مطالبه ایشان از به تصویر کشیده شدن ماجرای بمباران ورزشگاه فوتبال ایلام و خطاب قرار دادن ایلام به عنوان دژ مستحکم ایمان و مقاومت! [۱]

  1. مهدی قنبری