ایجاد جهادگران اردو جهادی نسیم برادری

از قصه‌ی ما

مولوی یاسین دشتی و حجت الاسلام محمد حاجی اسماعیلی جهادگرانی در استان سیستان که با اقوام و مذاهب مختلف شناخته شده است. ایده 'اردوی جهادی مشترک مذاهب مختلف با هدف وحدت عملی بیشتر طراحی شد با نام اردو جهادی نسیم برادری' که فعالیتشان با سیل کنارک شروع شده است.این اردو متشکل از مولوی و طلاب و روحانیون شیعه و سنی برای خدمت رسانی به مناطق محروم سیستان می باشد.'منطقه کنارک نمایشی از وحدت بین اقوام ومذاهب برای گشایش مشکلات این منطقه میباشد' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران