اولین ایستگاه آتش نشانی

از قصه‌ی ما

اولین ایستگاه آتش‌نشانی کشور در شهر تبریز در سال ۱۲۲۱ شمسی ساخته شده است. وجود برج تاریخی آتش نشانی (یانقین) در این شهر گواهی بر این ادعا است. در زمان‌های گذشته شب‌ها بر بالای این برج، فردی به نگهبانی مشغول بود که به محض مشاهده‌ی آتش یا آثاری از دود و آتش‌سوزی، محل حریق را مشخص کرده و اطفائیه‌چی‌ها را که در زیر برج به حال آماده‌باش بودند، با به صدا درآوردن زنگ برنزی بزرگی که در بالای برج بود با خبر می‌کرد