اولین اردوی راهیان نور شلمچه برای دختران دبیرستانی

از قصه‌ی ما

مهین تقیانی با شرکت در کلاسهای عصمتیه اهواز مبانی فکری اش را قوی تر کرد. با ورود به دانشگاه چمران رابط خواهران با انجمن اسلامی مخفی دانشگاه بود و در برنامه های مطالعاتی، پخش اعلامیه و اردوها شرکت می کرد. با پیروزی انقلاب در کلاسهای عقیدتی مرکز ثقافی شاگرد شهید علم الهدی و شهید مجدزاده شد.با شروع جنگ به عنوان امدادگر در هتل نادری به کمک مجروحان رفت. پس از جنگ وارد امور تربیتی شد و اولین اردوی راهیان نور شلمچه را برای دختران دبیرستانی برگزار کرد. وی همچنان مشغول تدریس نهج البلاغه و تفسیر قرآن برای خواهران است.

منبع

دفتر تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اهواز