انجمن موحدین

از قصه‌ی ما

انجمن موحدین : در دهه 30 توسط حاج محمد پنبه کار از بازاریان اهواز که درد دین داشت تاسیس شد. ابتدا جلسات هفتگی در منزل خودش برگزار شد. تعدادی جوان بازاری متدین به همراه چند معلم دور هم جمع می شدند و قرآن می خواندند و مساله شرعی می گفتند. رفته رفته سخنرانی هم اضافه شد و به سمت تفکر انقلابی پیش رفت. جمعیت که بیشتر شد جلسه رفت طبقه بالای دارالعلم آیت الله بهبهانی و عمومی شد. خود آیت الله بهبهانی هم هم به عنوان سخنران و هم مستمع در جلسات حاضر می شد. ساواک روی انجمن انقدر حساس شد تا در نهایت تعطیلش کرد.

منابع

دفتر تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب سلامی اهواز