انجمن شاعران انقلاب اسلامی

انجمن شاعران انقلاب اسلامی در شیراز، مهم ترین پشتوانه ادبی جریان انقلابی در مقابل جریان روشنفکری در شیراز در دهه 60 و 70 بوده است. غالب شاعران مرتبط با انجمن شعر انقلاب اسلامی جز شاعران آئینی و انقلابی در دهه 40 و 50 بوده اند که در قالب انجمن ادبی حافظ فعالیت می کرند این مسیر را در چارچوب انجمن شاعران در دهه 60 و 70 ادامه می دهند. به جرئت می توان گفت که جریان فعلی شعر آئینی و انقلابی شیراز به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های فرهنگی و ادبی کشور متاثر از انجمن شاعران انقلاب اسلامی در شیراز بوده است.

شب شعر عاشورا

علاوه براین اعضای این انجمن اقدام به راه اندازی شب شعر عاشورا در سال 65 می کنند که هم اکنون جز مهم ترین رویدادهای آئینی، فرهنگی شیراز و حتی کشور است. به نحوی که پس از راه اندازی این شب شعر در شیراز این اتفاق مبارک در سایر نقاط کشور نیز الگوبرداری می شود. افرادی نظیر احد ده‌برگی، سیدجمال رسول‌اف، عبدالرضا لطف اللهی، علی اصغر سیف و حاج عبدالحسین فرهنگ از اعضای موثر و موسس شب شعر عاشورا بوده یا همچنان هستند.

اثرگذاری شهری و کشوری

نحوه شکل گیری انجمن شاعران انقلاب اسلامی، مشکلات پیش روی این انجمن، برخورد آنها با جریان ادبی روشنفکر شیراز که هم اکنون نیز بسیاری از گلوگاه های مهم فرهنگی شهر را در اختیار دارند و همچنین علل انحلال و تغییر نام این انجمن از مسائلی است که می توان به شدت مورد استفاده و تجربه آمیز باشد. هم اکنون بسیاری از اعضای مهم این انجمن همچنان مهم ترین بخش شعر آئینی شهر محسوب می شوند که عمدتا فعالیت اشان در شب شعر عاشورا خلاصه شده است. علاوه براین اعضای این انجمن در دهه 60 خود ابتکارات و اقدامات خودجوشی انجام داده اند که به شدت مغفول مانده است. این اقدامات شامل اعزام گروه های فرهنگی هنری(شعر، سرود، تئاتر و...) به جبهه توسط آقایان جمالی، مردانی، ده بزرگی و شهید رکنی است. از سوی دیگر بسیاری از شاعران و افراد تاثیرگذار در فضای فرهنگی ادبی گفتمان انقلاب اسلامی نظیر آقایان علیرضا قزوه، خسروآقایاری، محمدرضا سنگری، سیدحسن حسینی، حمید سبزواری و....در طول سالیان مختلف با این انجمن شعر و فعالیت های آنها مرتبط بوده اند و فضای آئینی انقلابی شعر در شیراز با اعضای این انجمن آمیخته شده است.

ویژگی های خاص سوژه

اعضای این انجمن برخلاف محافل روشنفکری در بین مردم عادی و همچنین محافل مذهبی نظیر هیئت ها و پیش منبر سخنرانی ها اقدام به شعر خوانی می کردند. بسیاری از این شاعران خود از مداحان ریشه دار و قدیمی شیراز هستند. به طور مثال حاج احد ده بزرگی شاعر و مداح شعر معروف «گهواره خالی، قنداق خونین» است که جز هویت مذهبی کشور است. نصرالله مردانی نیز در سال های جنگ از شاعران فعال و تاثیر گذار می باشد که جز شاعران معروف جریان انقلاب است.