اسطوره های عشق

از قصه‌ی ما

در تمام سال‌های حکومت صدام حسین در عراق، همواره کسانی بودند که متأثر از اسلام و انقلاب اسلامی در مسیر مبارزه با استبداد بعثی قیام کردند و مظلومانه و در گوشه‌ای از تاریخ، خون‌شان زمين را رنگین ساخت.

درباره اسطوره های عشق

شهیده «میسون غازی»، یکی از زنان مبارز و زندانی دوران حکومت صدام است که مدتی پس از حبس، با دستور مستقیم صدام اعدام می‌شود کتاب «اسطوره‌های عشق» علاوه بر مرور سرگذشت داستانی شهیده میسون غازی، بسیاری از حوادث اجتماعی را که جامعه عراق، به‌ویژه جامعه شیعی را شکل داده، به خواننده معرفی می‌کند. در مقدمه «اسطوره‌های عشق»، در معرفی کتاب چنین آمده است: «کشور عراق، قرن بیستم را با جنگ جهانی اول، اشغال انگلیسی‌ها و قیام ۱۹۲۰میلادی معروف به «ثورة العشرین» آغاز کرد؛ انقلابی که گرچه ظاهراً به شکست انجامید، ولی پر از حماسه مردم عراق در برابر استعمارگران انگلیسی بود...

منابع

روایتی از سال‌های مبارزه در عراق صدام

کتاب اسطوره های عشق/ کمال السید؛ انتشارات راه یار؛1399