از طریق پسرخاله اش با امام آشنا شد!

از قصه‌ی ما

معرفی و فعالیت ها

اشنایی خانم بتول بشکار با امام خمینی از طریق اعلامیه ها و یا کتاب هایی بود که پسر خاله اشان برای انها می اورد و به انها میداد .خود ایشان در یک خانواده ی مذهبی و مقید بزرگ شده اند و به همراه سایر خانواده در تمامی تظاهرات و کارهای انقلابی همکاری و مشارکت داشته اند. خانم بتول بشکار در شهریور ماه سال 1357 با همسر خود ازدواج میکند.و مدتی بعد که انقلاب پیروز میشود به فعالیت های خود در مسجد علوان به طور علنی ادامه میدهد البته از همان سالی که برای زندگی به منطقه ی چهارراه زند می ایند به طور مخفیانه زنان مسجد را در جریان اعلامیه ها و اطلاعاتی که از انقلاب در دستش بود نیز میرسانده.با شروع جنگ نیز در کارهای پشتیبانی در مسجد علوان و مسجد حصیر اباد و همینطور چاییخانه فعالیت میکردن و در کنار این کارها نیز به اموزش قران واحکام نیز میپرداختن .اکنون بعد از گذشت چندین سال هر چهارشنبه شب در مسجد علوان برای خانم ها تدریس میکنند و در مجالس خانم ها هم تدریس و هم صحبت در مورد اخلاق میکنند.

منبع

دفتر تاریخ شفاهی اهواز