ار آموزش قرآن تا ریاست اداره نهضت سوادآموزی

از قصه‌ی ما
نهضت سواد آموزی

آموزش در مسجد به زنان محله

اکرم برهانی،59 ساله که در خیابان مهد پیروزی تهران در یک خانواده مذهبی به دنیا امده است . فعالیت های سواد آموزی خودرا از همان نوجوانی در مسجد خندق ابادی ، از طریق آموزش قران به زنان محله ی خود اغاز کرد که وقتی با استقبال زیاد مواجه میشود به درخواست مادرشان که خود نیز سواد قرانی داشته است ،ادامه ی کلاس ها را در منزل پدریشان برگزار میکنند.

دوره نهضت سواد آموزی

در سال 1365 با دیدن فراخوانی در روزنامه، در دوره 6ماهه نهضت سواد اموزی شرکت می کند وی با اینکه مدرک تحصیلی اش دیپلم اقتصاد بوده، در سال 1366با طرح گامی به سوی نور فعالیت خود را در نهضت سواد اموزی شروع می کند.

فعالیت در روستای محروم

از فعالیت های وی میتوان به سخت کوشی او در طرح گامی به سوی نور اشاره کرد که به مدت 3سال در روستای کیانشهر بدون هیچ گونه امکاناتی برای سواد اموزی مردم ان محله تلاش کرد که به قول خودشان حتی درآمدشان به خریدن یک کفش نمیرسیده.

تدریس نهضت سواد آموزی در مدرسه

سال 1369 درخواستی برای تدریس سواد اموزی در مدرسه ی برادرش میدهد که با موافقت مواجه میشود و تابستان همان سال شروع به تدریس میکند و هر سه کلاسش را به مرحله ی تکمیلی میبرد.دو سالی در اداره کار میکند. بعد از دو سال به درخواست خود میگوید که کار اداری این جوری را دوست ندارم. دوست دارم فعالیتم سر کلاس باشد. دوباره به عنوان راهنمای تعلیماتی سر کلاس‌ها برمیگردد.

ریاست اداره نهضت سواد آموزی

اکنون نیز ایشون بعد از تلاش های فراوان ،رییس اداره نهضت سواد اموزی میباشد. وهمین طور در طرحی برای بچه های کار نیز آن ها را به سواد اموزی حتی به زبان خارجه نیز تشویق میکنند.

چند ویژگی از خانم برهانی

  • ا)ایشان ذهن فعال و اماده ای جهت ارائه ی خاطرات تاریخ شفاهی دارد.
  • ۲) ایشان که هنوز ارتباط خود را با افراد قدیم نیز حفظ کردند از این رو برای ارتباط گیری با سایر سوژه ها نیز میتوانند کمک کنند.
  • ۳) یکی از ویژگی های بارز ایشان این است که خاطرات را با جزییات بیان میکنند و میتوانند تصویرسازی خوبی نسبت به ان واقعه داشته باشند.
  • ۴)اگر بخواهیم در مورد زندگی نامه ی ایشون کار کنیم در یاداوری خاطرات دوران کودکی و محله ی خود نیز ذهنی اماده دارند.

منابع

تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی.