ارزش سوادآموزی

از قصه‌ی ما

با مادرى که در کلاس نهضت سوادآموزى شرکت کرده بود مصاحبه کردند که علّت آمدن شما به کلاس چه بود؟ گفت: پسرم از جبهه نامه نوشته که من در جبهه‌ها صداميان را بيرون مى‌کنم، تو هم در شهر ديو جهل و بی‌سوادی را بيرون کن. زبان حال او اين بود که من اسلحه دست مى‌گيرم، شما هم قلم بدست بگيريد. من جبهه مى‌روم، شما سرکلاس برويد. من دشمن امروز را بيرون مى‌کنم، شما جهل را که دشمن قديمى است بيرون کنيد.

جستارهای وابسته

منابع

دفتر مطالعات فرهنگی انقلابی اسلامی