احمد رشیدپور، فرمانده سپاه پاسداران بانه

شهید احمد رشیدپور در سال 1337 در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود

تحصیلات

در رشته ادبیات در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل شده و در سنگر دانشگاه هم زمانیکه گروههایی ضد خلق بیشترین سرمایه را بر روی جوانان دانشگاهی معطوف داشتند و سعی در منحرف کردن افکار جوانان تحصیل کرده مملکت داشتند ایشان با عضویت در انجمن اسلامی دانشگاه دست به فعالیتهای گسترده در روشنگری انقلاب اسلامی می زنند . نقس فعال این شهید در درگیریهای دانشگاه اهواز هرگز از خاطر دانشجویان نخواهد رفت .

فعالیت و سوابق

با تشکیل اولین هسته های سپاه پاسداران ایشان به عضویت سپاه در آمدند و در ابتدای درگیریهای کردستان رفته و به عنوان فرمانده سپاه پاسداران بانه و سپس مسول اداره بررسیهای سیاسی کردستان مشغول به خدمت می شود و در سال ۱۳۶۰ به مدت هفت ماه در اسارت حذب منحله دمکرات بوده . در طول این هفت ماه انواع و اقسام شکنجه های جسمی و روحی را تحمل می نماید که با تلاش شهید محراب آیت الله قدوسی آزاد شده و پس از مدتی به اهواز بر می گردند . ایشان که عاشق کسب علم و دانش و تحصیل معرفت بودند در رشته ادبیات در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل شده و در سنگر دانشگاه هم زمانیکه گروههایی ضد خلق بیشترین سرمایه را بر روی جوانان دانشگاهی معطوف داشتند و سعی در منحرف کردن افکار جوانان تحصیل کرده مملکت داشتند ایشان با عضویت در انجمن اسلامی دانشگاه دست به فعالیتهای گسترده در روشنگری انقلاب اسلامی می زنند . نقس فعال این شهید در درگیر

داهواز اقدام به تشکیل زندگی زنا شویی نموده ولی با همسر شرط می کند که لحظه ای دوری از جبهه و جهاد را تحمل نمی کند تا اینکه عملات فتح المبین پیش می آید . اکنون زمانی است که روح زرگ ایشان در کالبد نمی گنجد و عازم جبهه های شوش می شود . مرحله هفتم عملیات فتح المبین را نیز پشت سر می گذارند و در تاریخ ۲۰/۱/ ۱۳۶۱ به مقام شهادت نائل شده و به ندای (( یا ایتها النفسه المطمئنه ارجعی الی ربک )) لبیک گفته و در جوار رحمت حق سکنی می گزیدند .

منبع

http://scu.ac.ir/web/shahed/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B1