آرزو تاران معلم نیکوکار کرمانی

از قصه‌ی ما

آرزو تاران در مدارس مناطق محروم و حاشیه کرمان مشغول خدمت هستند.'طی یک حادثه و برگشت مجدد به زندگی مسیر کارهای خیرخواهانه ایشان آغاز میشود.با شناسایی دانش آموزان محروم' ، اکنون 110 کودک درحال تحصیل را پوشش خدماتی میدهند.450 دانش آموز دارند در مدرسه که هرروز برای آنها غذا سرو میکنند. یک خیریه کوچک ثبت کرده اند در این خیریه کارگاه اشتغال زایی هم تاسیس کرده اند که محصولات این کارگاه را در فضای مجازی به فروش میرسانند. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین