گنبد و بارگاهی برای شهید

غلامرضا رجبی پدر شهید رجبعلی رجبی

غلامرضا رجبی از اهالی روستای کلاته سادات سبزوار، پسری داشت به نام رجبعلی. رجبعلی هم مثل خیلی دیگر از جوانان آن سال ها برای دفاع از دین و انقلاب و وطن به جبهه های جنگ شتافت و سال 1363 در منطقه هورالعظیم به شهادت رسید. پیکرش که به روستا برگشت، پدرش آستین بالا زد و با خرج خودش برای او گنبد و بارگاهی ساخت.

غلارضا رجبی هر سال برای فرزند شهیدش در این بارگاه سالگرد می گرفت. او سرانجام سوم خرداد ماه سال 1396 براثر کهولت سن و بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش شتافت.