کتاب در مکتب مصطفی

از قصه‌ی ما

📚 بریده‌هایی از دل کتاب در مکتب مصطفی:

مصطفی صدر زاده

🔹️مربی چون بناست پاسخگوی همه جوانب نیازهای نیروی انسانی‌اش در تشکل باشند، باید تا حد امکان خود دارای مهارت‌های فردی و متنوعی باشد یا حداقل از آن‌ها مطّلع باشد.‌

🔸️صدرزاده اعتقاد دارد که:《بچه بسیجی باید همه چیز بلد باشد》.‌

‌ 🔹️یکی از نکات جذاب صدرزاده برای نیروهایش در پایگاه بسیج، همین تسلط بر مهارت‌های مختلف بوده است:

✔️《مصطفی دوره غواصی رفته بود، با هم رفتیم》؛

✔️《مصطفی آموزش #کشتی_کج رفته بود.》

✔️《آن‌موقع مصطفی کتاب #روان_شناسی کودک می‌خواند که بتواند با بچه‌ها ارتباط بگیرد.》

✔️《مصطفی تا می‌دید یک چیز نیاز است، اولین نفری بود که به سمتش می‌رفت. مدتی احساس کرد که #فیسبوک نیاز است. مثلا درباره زرتشت اطلاعات از همه جمع‌آوری می‌کرد و می‌برد داخل فیسبوک می‌ریخت، آن‌قدر در صفحه‌اش مباحث‌اش بالا گرفت که فیسبوک حساب کاربری‌اش را بست.》

✅ (برگرفته از صفحه ۳۶، ۳۷ و ۴۹ کتاب‌)‌ ‌

منبع

کتاب در مکتب مصطفی

انتشارات راه یار