نان قلبی برای بچه ها

Nghalbi1.jpg

«بهمن محسنی» شاطر یکی از نانوایی ها در شهر بوشهر است. او به خاطر علاقه اش به کودکان برای آنها "نان قـلبی" درست می کند!. آقا بهمن خوش ذوق این کار را اتفاقی انجام داد اما حالا همه ی کودکان محل او را دوست دارند و به پاس نان های قلبیِ او، برایش نقاشی های رنگارنگ میکشند. مغازه ی نانوایی آقا بهمن پر است از نقاشی بچه ها!

فیلم خبری

منابع

«نان قلبی». خبرگزاری صداوسیما. 18 دی 97

«نانوایی در بوشهر که پیوند قلب می زند»