نانوای مبتکر در کرونا

دستگاه گرفتن پول نقدی از مشتری

در روزهای کرونایی مردم برای خرید بیشتر سراغ مغازه هایی می روند که اصول بهداشتی را رعایت کرده باشند. این موضوع آنجایی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مواد غذایی خریداری شده از نوع بسته بندی نباشند که بتوان آن را شست. نان یکی از این مواد غذایی است که باید با وسواس بیشتری برای خرید آن اقدام کرد. در همین راستا یک نانوایی خوش فکر در اهواز برای این روزهای کرونایی تدابیر جالبی را اندیشیده است؛ در بدو ورود به مغازه روشویی ای نصب شده که در آن آب به وسیله پدال پا به لوله منتقل می‌شود و مشتریان می‌توانند به راحتی دست‌های خود را تمیز کنند. از طرفی در این نانوایی بهداشتی نان به وسیله یک ریل به مشتری تحویل داده می‌شود.

نکته ی جالب اینجاست که در این مغازه یک دستگاه مکانیکی تعبیه شده که به طور خودکار پول نقد را از مشتری دریافت میکند؛ بنابراین آلودگی های کاغذ پوب به دستان نانوا منتقل نمیشود.

محتوای بیشتر
فیلم1 فیلم2

منابع

«نانوای مبتکر». خبرگزاری صداوسیما. 10 تیر 99