میکده ای که مسجد شد

مسجدالحسین کاشان

یکی از دست نشاندگان رژیم پهلوی در جاده باغ فین کاشان میکده‌ای دایر می‌کند. در روز عاشورای سال 1392 هجری قمری(1350/12/6 شمسی) آیت‌الله سیدمهدی یثربی در سخنرانی تاریخی دستگاه شاه را عاجز و تسلیم نمود و به شدت علیه فعالیت‌های آن تاخت و در نهایت ایشان در اجتماع انبوه مردم سخنرانی کرد و با گرفتن تایید از حاضران مبنی بر تعطیل شدن این مرکز فساد با یاری مردم محل و دیگر نیکوکاران آن جا را از صاحبش خرید و مسجدی به نام مسجدالحسین علیه‌السلام بنا کرد.