میدان شهید بهشتی

میدان شهید بهشتی میدان بزرگی است که در مرکز شهر یزد واقع شده است. این میدان در دوران پهلوی به دلیل وجود مجسمه‌ی شاه درونش، به میدان مجسمه شهرت داشت. در روزهای مبارزات انقلاب میدان مجسمه یکی از مقاصد اصلی راهپیمایی‌های مردم یزد بود و بسیاری از تظاهرات‌ها به آن‌جا ختم و بیانیه‌ی پایانی در آن‌جا قرائت می‌شد. اما شاخص‌ترین اتفاقی که در دوران انقلاب در این میدان رخ داد پایین کشیدن مجسمه بود. مردم یزد بعد از آن‌که در ظهر عاشورای 57 این مجسمه را به زیر انداختند نام میدان را تغییر داده و به پاس مجاهدت‌های انقلابیون، آن را میدان مجاهدین نامیدند.

میدان شهید بهشتی

تغییر نام میدان از مجاهدین به شهید بهشتی

اما این انتخاب با مشکلی روبرو بود؛ در کشور، گروهکی چریکی فعالیت داشت با عنوان‌ مجاهدین خلق و این شباهت لفظی بعدها با زاویه گرفتن آن‌ها از انقلاب دردسر ساز شد. گروه مجاهدین خلق که قبل از انقلاب در صف مبارزین قرار داشتند، پس از پیروزی در مقابل مردم می‌ایستند و دست به ترور می‌زنند و بسیاری از مردم کوچه و بازار و مسئولین کشور را به شهادت می‌رسانند. یکی از قربانیان این گروه تروریستی، شهید سیدمحمد بهشتی است که در واقعه‌ی بمب‌گذاری حزب جمهوری اسلامی همراه با 72 تن از یاران وفادارش به شهادت می‌رسد. مردم یزد که از مجاهدین‌خلق دل پری داشتند، شباهت نام میدان شهرشان را با عنوان این گروه تاب نیاوردند و اسم میدان را به شهید بهشتی تغییر دادند.

منبع

آرشیو دفتر تاریخ شفاهی یزد