مکتب قرآن

مکتب قران آقای عبدالحسین محمدزاده در دهه 50 یک ساختمان دو طبقه در خیابان کاوه اهواز خریداری کرد. طبقه همکف مغازه فرش فروشی اش را گذاشت، طبقه اول شد کتابخانه و سالن جلسات و طبقه دوم هم مهمان سرا. کتابخانه به روز مکتب قرآن پاتوق روزانه بچه انقلابی ها با هر سنی شد از دانش آموز تا پیرمرد و پیرزن. سالن مجهر به پروژکتور برای پخش فیلم بود. به مناسبت های مختلف سخنران های انقلابی دعوت می شدند. شهید بهشتی، مطهری، آقای پرورش، آقای قرائتی و ... . فقط به یک مناسبت آقای قرائتی 200 جلسه سخنرانی در مکتب قرآن اجرا کرد که برای چند ماه با زن و بچه اش آمد و در مهمان سرا مستقر شد. گروه های چپ که تاب رشد اسلام را نداشتند عمدا می آمدند دور و ور مکتب قرآن و کتاب های هم طیفشان را به معرض فروش می گذاشتند.

منبع

دفتر تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی