معلم قرآن دبستانی ها

معرفی

خانم اکرم گرامی متولد اسفند 1344 است.

فعالیت ها

از کودکی برای نماز به مسجد حاج علوان رفته است. در کارهای کتابخانه کمک می¬کرده و معلم قرآن دبستانی ها بوده است. در راهپیمایی ها شرکت میکرده و در سخنرانی های بعد از راهپیمایی توسط آقای خزعلی هم حضور داشت. بین انقلاب و جنگ دوره امدادگری گذرانده است طریقه‌ی پانسمان، آمپول زدن، سِرُم زدن ، و بعد پشت جبهه گاز استریل و باند و چسب دسته بندی میکرد. دوره نظامی هم گذرانده اما فقط در حد تئوری. کوکتل مولوتف درست میکردند. در کارهای پشتیبانی جنگ در مسجد کمک می¬کرده و قسمتی هم در خانه شخصی خودشان. برای کمک به شرکت نورد، رستوران حاتم وچند جای دیگر رفته است. در شرکت نورد حبوبات و برنج و سبزی پاک میکرده است. بعد از جنگ و ازدواج از مسجد فاصله می¬گیرد. درس را ادامه داده و سال 1375 وارد حوزه‌ی علمیه‌ی خواهران حوزه‌ی مکتب‌الزهرای‌ اهواز می¬شود. اکنون مدیر مرکز عصمتیه هستند و مشاورنیز میباشد. در‌ نهاد رهبری دانشگاه در دفتر استفتائات‌ خواهران و نماز جمعه، علی‌ بن‌ مهزیار، پاسخگوی‌ سوالات‌ شرعی هستند. در منازل و مساجد به عنوان مُبلغ ،مدرس، استاد حوزه هستند ،حدود الان پانزده سال منبر دارند و تبلیغ و سخنرانی و ...

منبع

دفتر تاریخ شفاهی اهواز