محمد علایی، معلم نمونه‌ی دوران پهلوی

معرفی

محمد علایی متولد 1325 در شهر یزد است. پدرش استاد بنایی ساده بود که به دلیل علایق مذهبی یکشنبه‌ها در منزل مراسم روضه‌خوانی هفتگی برگزار می‌کرد. حضور در این روضه‌خوانی‌ها محمد را در فضای فاسد دوران پهلوی، انسانی دین مدار و مقید بار آورد.

او از سال 47 به استخدام آموزش و پرورش در آمد و پس از گذراندن دوره تعلیمات اسلامی عضو سپاه دانش اسلام‌آباد شد. سپس به یزد بازگشت و مدتی در مدارس کافی‌آباد و گردفرامرز به تدریس پرداخت. بعد از گذراندن دوره آموزشی معلمان در سال 50 در اصفهان به عنوان معلم پایه راهنمایی دبیری مدارس فرساد، رمضانی و ادب را به عهده گرفت. در همین دوران بود که وسایل آموزشی ساخته شده توسط او در نمایشگاه تهران حائز رتبة نخست شد و برندة جایزه سفر به پنج کشور شوروی، انگلستان، ترکیه، ایتالیا و فرانسه. دو سال بعد محمد علایی با پیگیری و پشتکار بورس ادامه تحصیل در فرانسه را گرفت. محمد در فرانسه یک دوربین فیلمبرداری خریداری کرد. دوربینی که با بازگشت به یزد در دوران انقلاب به ابزاری برای ثبت حماسه همشهریانش تبدیل شد. او در بیشتر وقایع مهم انقلاب یزد حضور داشت و تصاویر آن‌ها را به ثبت رسانید؛ از جمله این وقایع می توان به ماجرای آتش زدن و تسخیر ساختمان ساواک و تحصن فرهنگیان اشاره کرد. او پس از انقلاب به شغل معلمی ادامه داد و علاوه بر آن وارد اداره آموزش وپرورش شد. محمد علایی نهایتاً به عنوان بازنشسته آموزش و پرورش به حیات شغلی خود پایان داد.

منابع

آرشیو دفتر تاریخ شفاهی یزد