شهین شیری

خانم شهین شیری قبل از انقلاب در تظاهرات ها و راهپیمایی ها شرکت میکرده و روی دیوارها شعار مینوشته عضو کانون فکری جوانان عضو موسسه در راه حق قم در دوره های هلال احمر شرکت کرده. بعد از انقلاب معلم پرورشی بوده و در هنگام سیل در روستاها امدادگری کرده است. دهه 60 معلم پرورشی به دردو دل بچه ها گوش میکرده است و برای بچه های مستضعف لباس و ... تهیه میکرده است.