شرکت کیسون

شرکتی خصوصی در زمینه ساخت و ساز جهانی

كيسون يك شركت خصوصي است كه خدمات مهندسی و ساخت را در يك تراز جهانی در زمينه طراحی، مديريت، تدارك و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامه به كارفرمای داخل و خارج از ايران ارائه می‌دهد. طی بيش از يك دهه گذشته بخش مهمی از منابع خود را به حضور راهبردی در بازار جهانی ساخت و ساز اختصاص داده‌است؛ از جمله: گينه استوايي، الجزاير و سودان در آفريقا، هندوستان، عمان و ساير كشورهای خليج فارس در آسيا، قرقيزستان، قزاقستان و بلاروس در كشورهای مستقل مشترك المنافع، جمهوری بليواري ونزوئلا در آمريكای لاتين. بخش بزرگي از در آمد شركت از پروژه های برون مرزی تامين می‌شود.

  • كيسون تنها شركت در ميان پيمانكاران عمومي كشور است كه شش بار در سال هاي 1379، 1387،1386،1380، 1388 و 1389 به عنوان صادر كننده نمونه خدمات فني و مهندسي انتخاب شده است.

خدماتي كه كيسون به كارفرماهای داخلی و بين المللی خود ارائه مي‌دهد، تمام رشته های اصلی صنعت ساخت را در بر می‌گيرد.

منابع

درباره كيسون

رئیس هیئت مدیره ارشدترین مدیر در میان اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها می‌باشد.