زارچ

معرفی

روستای زارچ

زارچ یکی از روستاهای حومه یزد است که در دوران انقلاب نه تنها جوانانش با موتور و دوچرخه به یزد می آمدند و از اعضای اصلی تشکیلات انقلابی یزد بوده اند، بلکه در خود این روستا نیز فعالیت های انقلابی زیادی رخ داده است. من جمله راه اندازی کتابخانه ولی عصر که در زمینه های چاپ اعلامیه، اکران فیلم های انقلابی مرکز فیلم شهید بهشتی، تهیه و توزیع نشریات نشریات انقلابی و ... فعال بوده است

منبع

آرشیو دفتر تاریخ شفاهی یزد