خودکفایی در تولید تجهیزات تلویزیونی

شرکت فراافرند

شرکت فراافرند سازنده تجهیزات خاص صدا و سیماست که ایران را در بین ۶ کشور تولیدکننده این تجهیزات قرار داده است.

لوگوی شرکت

تاریخچه و معرفی

شرکت فراافرند با هدف بومی سازی صنعت فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی و کارآفرینی و تأمین دانش مورد نیاز صدا و سیما تأسیس شد. ابتدا از دو مسیر همکاری با شرکتی ایرانی و سرمایه‌گذاری برای ساخت فرستنده کم‌قدرت کار را شروع کردند. با تحریم تجهیزات فرستنده صداوسیما توسط فرانسه در زمان جنگ پی به اهمیت و استراتژیک بودن این محصولات برده شد که باید به خودکفایی میرسیدیم.

اھداف راھبردی شرکت را می‌توان به طور خلاصه اين‌گونه نوشت:

  • بومی سازی صنعت راديو تلويزيون و مخابرات با بھره‌گيری از آخرين پديده‌ھای فن‌آوری
  • کسب و توليد اطلاعات و دانش فنی صنعت الکترونيک مرتبط با اھداف شرکت
  • بھينه سازی کيفيت و عملکرد محصولات شرکت متناسب با شرايط بھره برداری.
  • انعطاف پذيری در ساخت، توليد و خدمات فنی.
  • بھينه سازی انجام تعھدات، کسب و پايداری رضايت، اعتماد و وفاداری کارفرما (مشتری).

پروژه‌ھای تحقيقاتی که ھم‌اکنون به نتيجه رسيده و در حال توليد هستند

  1. سيستم خنک کننده ھوشمند فرستنده‌ھای پرقدرت تلويزيونی سازگار ديجيتال
  2. سيستم ھای ھوشمند کنترل و مونيتورينگ فرستنده‌ھای متوسط قدرت آنالوگ به کار رفته در فرستنده‌ھای و مبدل‌ھای تلويزيونی و IF ٣- انواع مدولاتور فرستنده‌ھای متوسط قدرت
  3. دستگاه کنترل‌کننده و تغيير اکسايترھا در فرستنده‌ھای دو اکسايتر ٥- طراحی و توليد انواع تقويت‌کننده‌ھای قدرت تا ٢٠٠٠ وات ٦- تحقيق و ساخت کمباينرھای تلويزيونی با استفاده از کراس کوپلينگ که برای اولين بار در شرکت فرا افرند طراحی شده، تحقيقات اوليه، ساخت نمونه صنعتی آن انجام و ھم اکنون در حال توليد انبوه است.

آدرس وبسایت

http://www.fara-afrand.com