خانواده 14 شهید

منزل شهیدان زاهدی قطب فرهنگی در محله فاطمیه کاشان

شهیدان زاهدی

نام 14 شهید از خاندان زاهدی در دارالمومنین کاشان از محله میدانگاه آقا ،حکایتی وصف ناپذیر از ایثار و مقاومت خانواده‌ای دارد که همه اعضای آن از پدر و مادر و خواهران و برادران ،رزمنده، ، جانباز، پاسدار، ایثارگر و مددکار پشت جبهه بودند.

منبع

وب سایت شهیدان زاهدی

باشگاه خبرنگاران جوان